Tạo hiệu ứng ánh sáng đơn giản cho menu bằng CSS3


Nếu bạn đang cần tạo một hiệu ứng mới mẻ và ấn tượng cho menu trên website khách hàng, hay của chính bạn thì hiệu ứng mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay sẽ là một lựa chọn không nên bỏ qua. Hiệu ứng mà Thiết kế Web tại Thanh Hóa muốn chia sẻ được làm hoàn toàn bằng CSS3, và qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu thêm về CSS3 cũng như có thêm một kiến thức mới cho mình.

HTML

Code:<ul>
<li>
<a>light</a>
</li>
<li>
<a>speed</a>
</li>
<li>
<a>hover</a>
</li>
<li>
<a>effect</a>
</li>
</ul>
CSS

Code:html {
font-size: 0.625rem;
font-family: ‘Roboto Slab’;
font-weight: 300;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-moz-font-smoothing: antialiased;
text-rendering: optimizelegibility;
background: crimson;
color: white;
}

ul {
width: 100%;
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
-webkit-transform: translate(-50%);
-ms-transform: translate(-50%);
transform: translate(-50%);
text-align: center;
font-size: 2.4rem;
text-transform: uppercase;
}
ul li {
display: inline-block;
margin: 0 3rem;
}
ul a {
position: relative;
cursor: pointer;
}
ul a:hover {
color: crimson;
}
ul a:after {
content: “”;
display: block;
height: 100%;
width: 100%;
position: absolute;
z-index: -5;
left: 50%;
bottom: 0;
-webkit-transform: translateX(-50%) skew(-89deg) scaleX(1.5);
-ms-transform: translateX(-50%) skew(-89deg) scaleX(1.5);
transform: translateX(-50%) skew(-89deg) scaleX(1.5);
opacity: 0;
background: #FFF45C;
-webkit-transition: all 0.3s cubic-bezier(0.42, 0.08, 0, 1.8);
transition: all 0.3s cubic-bezier(0.42, 0.08, 0, 1.8);
}
ul a:hover:after {
width: 140%;
-webkit-transform: translateX(-50%) skew(-20deg) scaleX(1);
-ms-transform: translateX(-50%) skew(-20deg) scaleX(1);
transform: translateX(-50%) skew(-20deg) scaleX(1);
opacity: 1;
}Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay, mình hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thích với hiệu ứng menu này.

 làm website thanh hóa

Hotline: 0968.724.886